سه شنبه, 04 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 563:  3 تیر 1398

بارندگی منفی در ۲۱ استان ایران

- پاسارگاد:  وزارت نیرو اعلام کرد: بارش‌ها در ۲۱ استان کشور نسبت به پارسال کمتر است و  ۳۳۴ شهر در معرض تنش آبی قرار دارند. میزان بارش‌های کشور از ابتدای مهرماه تاکنون به ۱۶۹ میلیمتر رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال که ۲۳۰ میلیمتر بود، ۲۷ درصد کاهش داشته است. بارش‌های فصل بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشت، بارندگی‌ها در فصل پاییز ۲۶ درصد و در فصل زمستان ۴۵ درصد نسبت به دوره مشابه در سال ۹۵ کاهش نشان داد. هرمزگان با منفی ۷۵ درصد کم‌بارش‌ترین استان کشور در سال آبی جاری بوده که پس از این منطقه نیز استان‌های سیستان و بلوچستان با ۷۳ درصد، کرمان با ۶۹ درصد، فارس با ۶۶ درصدکم بارش‌ترین مناطق کشور محسوب می شوند.