سه شنبه, 04 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 563:  3 تیر 1398

میمند در خطر خروج از فهرست میراث جهانی

 ایسنا: مدیرکل دفتر امور پایگاه‌های ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: مهاجرت ساکنان میمند، زمینه‌ساز خروج این روستا از فهرست میراث جهانی خواهد شد و این مسئله یک تهدید محسوب می‌شود. فرهاد عزیزی گفت: جاری بودن زندگی در روستای میمند یکی از شاخصه‌هایی بود که سبب ثبت این روستا در فهرست میراث جهانی شد. وی با بیان اینکه مهاجرت ساکنان از میمند یک تهدید محسوب می‌شود، افزود: باید شرایط برای حضور پایدار مردم در این روستا مهیا شود، تا زندگی همیشه در آن جاری باشد. عزیزی، میمند را یکی از روستاهای برجسته کشور دانست و گفت: این روستا نیازمند معرفی به گردشگران داخلی و خارجی است و باید تبلیغات ملی و فراملی در دستور کار مدیریت جدید پایگاه ثبت جهانی میمند قرار گیرد.